ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ISDECONOMY! Το Site περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του μαθήματος Α.Ο.Θ της Γ' Λυκείου. Οι σημειώσεις και επιλογές αποτελούν χρηστικό εργαλείο για τους μαθητές και τους καθηγητές που πραγματεύονται το γνωστικό αντικείμενo:«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α.Ο.Θ και θέματα SOSθέματα  SOS 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
 ΑΝΑΓΚΕΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο
 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 ΟΡΙΑΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο
 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο
 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ


© Copyright  Νίκος Περουλάκης - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ