ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ISDECONOMY! Το Site περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του μαθήματος Α.Ο.Θ της Γ' Λυκείου. Οι σημειώσεις και επιλογές αποτελούν χρηστικό εργαλείο για τους μαθητές και τους καθηγητές που πραγματεύονται το γνωστικό αντικείμενo:«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

Στοιχεία«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»
*       Γενικά
Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις (Θετική, Τεχνολογική και Θεωρητική), αλλά είναι υποχρεωτικό -ανεξάρτητα από την κατεύθυνση για τους υποψήφιους του 5ου Επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης) και συμμετέχει με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας 1,3 (μαζί με τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής συντελεστής βαρύτητας 0,7) στην τελική συγκέντρωση των μορίων εισαγωγής.

*       Ύλη -Δομή
Η ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελείται από τμήματα των κεφαλαίων 1,2,3,4 και 5 του εγκεκριμένου από τον ΟΕΔΒ σχολικού βιβλίου.
Η θεωρία κάθε ενός από τα 5 συνολικά κεφάλαια συνοδεύεται από ασκήσεις.
Τα πέντε αυτά κεφάλαια (1-5) αποτελούν τμήμα της Μικροοικονομικής ανάλυσης .

Χρειάζεται να διευκρινισθεί, ότι λόγω της ύπαρξης και μόνο των ασκήσεων των οποίων η λύση απαιτεί συνδυασμό Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικών, το μάθημα δεν θα χαρακτηριζόταν σαν «θεωρητικό».

*       Η Επιτυχία
Η επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις δεν εξαρτάται από τη δυνατότητα των μαθητών στην αποστήθιση εννοιών, αντίθετα, αυτό που απαιτείται είναι η κατανόηση της «λογικής» της Οικονομικής Θεωρίας η οποία κατακτάται μέσα από τη μελέτη μιας σειράς εννοιών απόλυτα συνδεδεμένων μεταξύ τους.
Αυτή η «λογική», απαιτεί τον εντοπισμό και την πλήρη κατανόηση των «κλειδιών» του κάθε κεφαλαίου και ιδιαίτερα του 2ου (Η Ζήτηση των αγαθών) που αποτελεί  και τη βάση για αρκετά από τα επόμενα κεφάλαια (ιδιαίτερα τα κεφάλαια 4 και 5).
Σε αυτή την περίπτωση, το όφελος θα είναι συνολικό για τους μαθητές, δηλαδή θα αφορά και την θεωρία (ομάδες Α και Β), αλλά και τις ασκήσεις (ομάδες Γ και Δ).
Τελικά, η εφαρμογή συγκεκριμένης "μεθοδολογίας" είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική κατανόηση της Οικονομικής σκέψης, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει τον μαθητή σε εξαιρετικές επιδόσεις"

*       Οι 4 ομάδες θεμάτων
Η εξέταση του μαθήματος στις Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες θεμάτων, όπου η κάθε ομάδα από τις 4 συμμετέχει στο 25% της συνολικής βαθμολογίας.

Η ΟΜΑΔΑ Α (σύνολο 25 μονάδες) αποτελείται από:
πέντε(5) ερωτήσεις Σωστού - Λάθους (μονάδες 3 η κάθε μία)
δύο (2) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μονάδες 5 η κάθε μία)

Η ΟΜΑΔΑ Β (σύνολο 25 μονάδες) αποτελείται από: Θέματα προς ανάπτυξη (συνήθως 2-3)

Η ΟΜΑΔΑ Γ (σύνολο 25 μονάδες) αποτελείται από :Άσκηση (συνήθως 3- 4 ερωτήσεων)

Η ΟΜΑΔΑ Δ (σύνολο 25 μονάδες) αποτελείται από: Άσκηση (συνήθως 4-5 ερωτήσεων)